X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Một hệ thống máy tính có kết nối với Internet hoặc liên lạc với thế giới bằng cách nào đó cần một chương trình quét virus. Tác hại của virus có thể chỉ là một trò đùa vô hại làm chậm tốc độ máy tính của bạn, hay xóa hoặc phá hủy dữ liệu, chia sẻ các dữ liệu nhạy cảm trong máy tính của bạn, hoặc cho các hacker truy cập máy tính của bạn. Virus thường phát tán qua thư điện tử và các chương trình, và mỗi ngày đều có các loại virus mới xuất hiện. Đa số các virus thường được viết cho các hệ điều hành phổ biến, và các phiên bản cũ hơn của phần mềm thường có các sự cố về bảo mật, vì vậy bạn phải đảm bảo máy tính của bạn luôn được cài một chương trình quét virus với thông tin về các loại virus mới nhất, đồng thời có cả phiên bản mới nhất của hệ điều hành mà bạn lựa chọn.
Giá thành (€)
On offer biz.jpg (4580)
Loại phần mềm
The category of software.
Loại giấy phép
There are various types of software licence, including free software (open source) where the user does not have to pay, and click-wrap, which is presented to the user on-screen during installation of (paid-for) software.
Relevance
DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 6600, 3Y 3năm (01-SSC-4212)

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 6600, 3Y, Bộ công cụ hoàn chỉnh, 3 năm, NSA 6600

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 5600, 3Y 3năm (01-SSC-4236)

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 5600, 3Y, Bộ công cụ hoàn chỉnh, 3 năm, NSA 5600

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 4600, 3Y 3năm (01-SSC-4407)

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 4600, 3Y, Bộ công cụ hoàn chỉnh, 3 năm, NSA 4600

DELL SonicWALL Complete Anti-virus (01-SSC-3426)

DELL SonicWALL Complete Anti-virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC DELL SonicWALL Complete Anti-virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC more

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-2747)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC more

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 3600, 3Y 3năm (01-SSC-4431)

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 3600, 3Y, Bộ công cụ hoàn chỉnh, 3 năm, NSA 3600

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-3423)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC more

DELL SonicWALL Complete Anti-virus (01-SSC-3425)

DELL SonicWALL Complete Anti-virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC DELL SonicWALL Complete Anti-virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC more

DELL SonicWALL Complete AntiVirus (01-SSC-3422)

DELL SonicWALL Complete AntiVirus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC DELL SonicWALL Complete AntiVirus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC more

WatchGuard

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn )
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 68081 channel partners already
WatchGuard WG561333 3năm phần mềm chống vi rút và bảo mật (WG561333)

WatchGuard WG561333, Gia hạn, 3 năm, WebBlocker, Application Control, spamBlocker, Gateway Antivirus, Intrusion... WatchGuard WG561333, Gia hạn, 3 năm, WebBlocker, Application Control, spamBlocker, Gateway Antivirus, Intrusion Prevention Service (IPS), more

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus (01-SSC-3421)

DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC DELL SonicWALL Complete Anti-Virus, 64 MB, Microsoft Windows 98/NT/2000/XP Microsoft Windows Server OS NT/2000/2003, PC more

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 250M, 3Y 3năm (01-SSC-4608)

DELL SonicWALL Comp Gateway Security Suite Bundle f/ NSA 250M, 3Y, Bộ công cụ hoàn chỉnh, 3 năm, NSA 250M

Loading ...
No match found